top of page

Gedrag- en drijfveren analyse

Voor individuele coaching

De gedragsanalyse (DISC) meet iemands bewuste en onbewuste voorkeuren in gedrag en communicatie. Dus de rol die iemand pakt en het natuurlijke gedrag dat iemand laat zien onder druk, of als hij of zij volledig zichzelf kan zijn. De analyse maakt je bewust van voorkeursgedrag in interactie met anderen. Wanneer is dit gedrag effectief? En in welke situaties niet? Dit inzicht helpt je vervolgens bij het maken van keuzes op zowel zakelijk gebied als in de privésfeer. De gedragsanalyse is gerenommeerd en wetenschappelijk instrument, dat is ontwikkeld door het Amerikaanse TTI Ltd


Je drijfveren bepalen je levensdoel en richting die je kiest, ze zetten je aan tot actie. Bewustwording van deze drijfveren helpen je om inzichtelijk te maken welk soort werk voldoening geeft en ook welke functies meer energie kosten en waarvoor je minder gemotiveerd zal zijn. De Drijfverenanalyse is een objectieve methode om grip te krijgen op hetgeen ons van binnen écht motiveert. Tijdens het bespreken van de rapportage wordt duidelijk wanneer je het meest in je kracht staat.


Voor teams

De Gedragsanalyse geeft inzicht in de manier waarop elk teamlid graag benaderd wilt worden en welke voorkeuren iedere medewerker heeft als het gaat om communicatie. De Gedragsanalyse geeft teams een universele taal, DISC, waardoor verschillen in gedrag zichtbaar en bespreekbaar worden gemaakt. Het team leert de kracht van elke gedragsstijl kennen, maar men zal ook makkelijker herkennen wanneer en waardoor er eventuele “ruis op de lijn” ontstaat. Dit inzicht leidt tot wederzijds begrip.


De Drijfveren Analyse helpt om wederzijds begrip en respect te creëren. Uit dit instrument komt heel goed naar voren dat ieder individu met een ander oog naar de wereld kijkt en werkt vanuit andere normen, waarden en ideeën. Waardoor wordt iemand geprikkeld? Wat zet de ander tot actie aan? Maar ook: waar knapt hij of zij op af? Dit inzicht zorgt ervoor dat er binnen teams betere en langdurigere relaties kunnen worden opgebouwd.

Gedrags- en drijfverenanalyse: Over mij
bottom of page